Thursday, 22 May 2014

Kaise mai ye likh deta hoon !!

Jab likhta hoon, kyu likhta hoon?
Kaise mai ye likh deta hoon !!
Gol-matol se shabd tatol kr,
Likh kr khud yun khoo jaata hoon..
Jab likhta hoon, kyu likhta hoon?
Kaise mai ye likh deta hoon !!
Hmm, ye कला kaha se paayi maine..??
Ya khud ye mujhme aayi rehne !!
Jab likhta hoon, kyu likhta hoon?
Kaise mai ye likh deta hoon !!


Ajeet singh Dhruv

No comments:

Post a Comment